Astrologia w NUMEROLOGII Porady Astronumeryczne

AGNIESZKA ZUB

Astrologia Numeryczna

Regulamin
§ 1
Postanowienia ogólne
1.Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem http://astrologiawnumerologii.pl
2.Kontakt z administratorem serwisu możliwy jest pod formularzem kontaktowym http://astrologiawnumerologii.pl
3.Organizatorem serwisu jest firma Agnieszka Zub, ul. Krakowskie Przedmieście 12a/6, 32-300 Olkusz, NIP: 6372007415.
4.Osoba korzystająca z Usługi (zwana dalej "Użytkownikiem") wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
5.Użytkownikiem usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.Usłaga SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi Dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay.
§ 2
Korzystanie z Usługi
1. Serwis realizuje usługi w zakresie poradników, doradztwa i horoskopów.
2. Użytkownik, który chce otrzymać poradę lub horoskop za pośrednictwem SMS wysyła SMS o treści AP.CYKL na numer 76068. Opłata za wysłanie takiej wiadomości SMS wynosi 7,38 PLN brutto
3. Po wysłaniu powyższego SMS-a użytkownik otrzyma wiadomość zwrotną zawierającą kod SMS, który stanowi dostęp do porady lub horoskopu.
4.Każdy użytkownik może korzystać z serwisu dowolną ilość razy.
5.Korzystanie z Usługi jest możliwe za pośrednictwem sieci polskich operatorów telefonii komórkowej (T-Mobile, Plus GSM, Orange, Play). Usługi Dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay.
6.Wysłanie przez Uczestnika wiadomości SMS jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: - korzystanie z serwisu przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego, - problemy w funkcjonowaniu serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń losowych lub o charakterze siły wyższej. - korzystanie z serwisu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane, - przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych lub innych niezależnych.
§ 3
Reklamacje i postanowienia końcowe
1.Reklamacje dotyczące Usługi należy przesyłać pod adres kontaktowy http://astrologiawnumerologii.pl z tytułem "REKLAMACJA".
2.Reklamacje Użytkowników dotyczące Usługi będą rozpatrywane przez organizatora w formie elektronicznej w terminie 14 dni od daty otrzymania.
3.Reklamacje związane z obsługą kodów należy składać bezpośrednio do firmy obsługującej płatności SMS znajdującej się pod adresem www.dotpay.pl